E-Mail: cemfarma@cemfarma.com.tr
İnfrared Koagülatör

İnfrared Koagulator

Tedavide mekanik baskı kullanılır. İnfrared Koagülasyonu ile elektrokoterizasyon arasında bazı farklar vardır  Elektrokoterizasyon tekniğinde iki elektrot yardımıyla vücuttan geçirilen elektrik akimi ile oluşturulan rezistans (jouleheat)yararlanılmaktadır. Bu yöntemde kagülasyon sırasında istenilenden daha geniş bir doku nekrozu meydana gelebilir. Elektrokoterlerin parankimal organ kanamalarının hemostazında yetersiz kalması nedeniyle infrared koagülasyon tekniği geliştirilmiştir. İnfrared koagülatör bir el aplikatörü, üzeri kaplı cam çubuk ve dokuya temas eden ucundaki teson başlıktan oluşmaktadır. Altın kaplı reklektör yuvasında bulunan düşük voltaj› (15V) tungsten halojen lamba isin enerjisini oluşturmaktadır. Infrared koagülatör dokuya optimal enerji transferi yapmakta ve her uygulanışta mükemmel bir koagülasyon sağlamaktadır. Aplikatörün ergonomik dizaynı ve ateşleme sistemi doktor’a uygulama kolaylığı ve başarılı bir koagülasyon olan agi sağlamaktadır.

Avantajları:

• Güvenilir etkiye sahiptir

• Başlık değiştirilebilir

 

• Probun ucu dokuya yapışmaz

• Kalbin elektriksel iletim sistemini etkilemez

 

• Koagülasyon süresi kısadır (1-3 saniye)

• Koagülasyon derinliği kontrol edilebilir.

 

• Uygulanması basit bir yöntemdir

• Gebelerde güvenle kullanılabilir.

 

• Sterilizasyon olanağı  (gaz sterilazyon veya solüsyon) vardır

 

Yedek Parça ve Prob Çeşitleri 

 

 

Dermatoloji,

 

Otolarinjioloji,

 

Proktoloji KL 008                  : (f = 6 mm, L =120 mm)

 

Jinekoloji KL 009                  : (f = 6 mm, L =170 mm)

Proktoloji KL 010                  : (f = 6 mm, L =220 mm)

 

Jinekoloji KL 022                  : (f = 10 mm, L =150 mm)

Cerrahi KL 025                      : (f = 10 mm, L =120 mm)

 

Dermatoloji KL 046              : (f = 2 mm,  L =70 mm )

K.B.B, Dermatoloji KL 168s: (f = 4 mm, L =120 mm)