E-Mail: cemfarma@cemfarma.com.tr
Termo - Koagülatör TC3000

Radyofrekans (RF): Termokoagülasyon işlemi bu alanda en etkin cihaz olan TC3000 ile yapılmaktadır. Sistem radyo dalgalarını oluşturan bir jeneratör cihaz ile bunun dokuya iletildiği iğnelerden oluşmaktadır. Radyo dalgaları 4mhz frekansında ve süresi ayarlanabilen atımlar halinde uygulanır. 0.075mm-0.15 mm kalınlığındaki iğneler çok özel bir kaplamaya sahip olup sadece batırıldığında uç kısmı ile etkili olur. Prensipte deriye batırılan iğneler yolu ile iletilen radyo dalgalarının kılcal damarlarının ısı yoluyla pıhtılaşmasına sebep olur. Genelde 0.9 mm kadar olan kılcal damar varisleri (telenjektaziler), 0.3 mm den küçük varisler, bilek, diz ve yüz gibi yerlerdeki varisler ve her hangi bir cilt tipinde oluşmuş kılcal damar varisleri etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

Özel bir hazırlık yada anestezi gerektirmeden iğne büyüteç altında varis üzerine yaklaşık 1 mm aralıklarla batırılarak pedal yardımı ile atım yapılır. Böylece aralıklı iğne batırarak varisli alan tedavi edilmiş olur. Tedavi genelde ağrısızdır. Ortalama bir seans 10-15 dk sürer ve bu süre zarfında varisli alana 200-600 atım uygulanarak kabaca toplam 40-80 cm uzunluğundaki kılcal damar varisi tedavi edilmiş olur. Uygulamanın ilk anlarında varislerin üzeri kırmızı kabarıklıklara dönüşür ve bu kabarıklıklar bir hafta içinde kabuklanıp, bir kaç hafta sonra varislerin kaybolmuş olduğu normal deriye döner. İşlemden sonra sargı yada bir ilaç kullanımı gerekmediği gibi, günlük hiçbir aktiviteyi kısıtlayacak durum oluşmaz. Diğer tedavilerde olduğu gibi güneş ışığından sakınmaya da gerek yoktur. Mevsim kısıtlaması olmadan bütün bir yıl boyunca uygulanabilir. Alerji, pigmentasyon, yanık gibi yan etkiler görülmez. Eğer kalp pili varsa, nikel alerjisi varsa yada işlem yapılacak alanda enfeksiyon varsa bu yöntem uygulanmaz.

TC3000 termokoagülasyon lasere belirli açılardan üstündür. Laser belirgin yangı oluşturan, başarı için tekrar tekrar uygulamayı gerektiren ve sonuçların 4-6 haftada görülebildiği, önemli oranda yanık ve leke kalma riski bulunan pahalı bir tedavi şeklidir. Özellikte kurallara uygun yapılmadığında ciddi kozmetik sonuçlar oluşturabilir. Öte yandan TC3000 termokoagülasyon tek başına skleroterapiye göre de avantajlıdır. Örneğin skleroterapi çok küçük varislerde, yüzde ve bilekte uygulanamaz ve morarma, leke kalma riski bulundurduğu gibi, tedavi sonrası sargı ve bandajları gerektirir. Ancak genelde skleroterapi ve TC3000 termokoagülasyon birlikte kullanılır. Önce daha büyük varisler skleroterapi ile tedavi edilip, kalan kılcal damar varislerine  TC3000 termokoagülasyon uygulanır.

Kullanılan Sarf Malzemeler :

R3İ : Yüzde bulunan telenjiektazik venlerde.

R6İ : Bacakta oluşan 1 mm telenjiektazik venlerde.