E-Mail: cemfarma@cemfarma.com.tr
Disposable Anaskoplar ve Rektoskoplar

4023 Anoskop : Uzunluğu 88, çapı 23 mm
4131 Grip : Rektoskop ve Rektosigmoidoskop`lara takılan kabza
4113 Proktoskop : Uzunluğu 130, iç lümen çapı 17 mm