E-Mail: cemfarma@cemfarma.com.tr
Band Ligasyon Tabancaları

Band Ligasyon Tekniği: Hemorroid tedavilerinde kullanılan bir diğer seçkin yöntem ise Band Ligasyon tekniğidir. Basit bir yöntem olan ligasyon GRADE 1. ve 2. derecede başarısını ispatlamıştır. Hemorroid pakesinin tam olarak bir ligasyon lastiği ile bogulmasiesasinadayanir. Boğulan pakenin tabanı sıkışma nedeni ile stres yaratacağından hastaya acı verebilir. Tam olarak uygulandığı bilinen ligasyon 5 - 6 gün o bölgenin kan dolaşımı ile ilişkisini kesen en kritik dönem olan bu evrede boğulan pake için 1 veya 2 cc %3 Aethoxysklerol (Kombine terapi) verilerek ilacın anestezik ve sklerozan özelliği sayesinde düşmesinin çabuk ve flikayetsiz olmasını sağlar.
Modellerimiz :
04-643 A (Reusable)
A 5650 (Disposable)