E-Mail: cemfarma@cemfarma.com.tr
Fleboloji Ürünleri - Klinik Çalışmalar
 
 
Damar Bulma Cihazı    
 
Veinlite    
 
Skleroterapi Kanülleri    
 
Kompresyon Terapi Cihazları    
 
 
Pressomed 2000 Kompresyon Terapi Cihazı    
 
Varis Teli Reusable    
 
Kompresyon Bandajları    
 
Kompresyon Pedi    
 
 
Enjektörler